Zakładanie spółek

Oferujemy Państwu usługi w zakresie pomocy prawnej przy zakładaniu wszystkich rodzajów spółek, to jest spółek kapitałowych: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej, a także spółek osobowych: spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej oraz spółek cywilnych i spółek europejskich.

Podczas spotkania z Klientem doradzamy wybór najlepszej formy prowadzenia działalności gospodarczej, co jest uzależnione od oczekiwań Klienta oraz jego planów biznesowych. Prezentujemy wady oraz zalety poszczególnych typów spółek oraz przedstawiamy optymalne rozwiązania w zakresie działania przyszłego podmiotu. Doradzamy w zakresie ustalenia rodzaju działalności przyszłego podmiotu (PKD), kompetencji przyszłych wspólników i ich decyzyjności w spółce, a także pomagamy w ukształtowaniu organów zarządzających w spółkach.

Przygotowujemy umowę spółki oraz kompleksową dokumentację, konieczną do zarejestrowania spółki (zwłaszcza do wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskania numeru NIP oraz REGON a także zgłoszenia do ZUS), która jest potrzebna do tego a spółka rozpoczęła na rynku działalność gospodarczą.

Jeżeli przepisy prawa wymagają zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego (jak na przykład przy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością), uczestniczymy przy podpisywaniu umowy. Prowadzimy współpracę z notariuszami.

Proces współpracy związany z założeniem spółki kończy się w momencie kiedy spółka zostaje zarejestrowana w odpowiednim rejestrze (np. w KRS)
i uzyskuje NIP oraz REGON.