Due diligence

Oferujemy naszym Klientom przeprowadzenie due diligence, co oznacza badanie spółki pod względem prawno - finansowym.

Badanie ma na celu określenie słabych i silnych stron przedsiębiorstwa prowadzonego przez spółkę oraz wskazanie Klientowi występowania ewentualnych zagrożeń związanych z planowaną transakcją. Procedura due diligence poprzedza dokonywanie transakcji biznesowych, głównie takich, które polegają na zakupie określonej spółki, w tym spółki celowej założonej pod jedną określoną działalność biznesową (np. pod nieruchomość komercyjną).

Badanie zawsze jest uzależnione od rodzaju spółki oraz od celu jej nabycia przez Klienta. Due diligence jest niezbędnym elementem przy dokonywaniu transakcji biznesowych. Zostaje przygotowana lista dokumentów oraz informacji potrzebnych do wykonania takiego badania, a następnie jest przeprowadzana odpowiednia analiza stanu spółki i związanych z tym ryzyk dla Klienta.